,

กะเหรี่ยงคอยาว (Long-neck lady from the Karen tribe)

Long-neck lady from the Karen tribe

Photo by rapidacid

Chiangrai Tower clock (หอนาฬิกาเชียงราย)

กะเหรี่ยงคอยาว (Long-neck lady from the Karen tribe)